Договір-оферта інтернет-магазину BESTFLOWERS.COM.UA

Інтернет-магазин HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/ (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує даний договір, що є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1 ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується виконати послугу (доставку квітів), оформлену на сайті HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/ ПОКУПЦЕВІ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити послугу будь-яким зручним способом на сайті платіжного шлюзу WWW.INTERKASSA.COM.

Стаття 2. Момент укладення договору.

2.1. Текст цього Договору є публічною офертою.

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора, є беззаперечним прийняттям даного Договору, ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, що набула з ПРОДАВЦЕМ у договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ та розрахунку здійснюється шляхом замовлення ПОКУПЦЕМ в інтернет-магазині HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/.

Стаття 3. Вартість ПОСЛУГИ.

3.1. Ціни в інтернет-магазині вказані у валюті країни покупця.

3.2. Вартість ПОСЛУГИ вибирається ПОКУПЦЕМ.

3.2. Один ПОКУПЕЦЬ має право замовляти ПОСЛУГУ необмежену кількість разів.

Стаття 4. Оплата ПОСЛУГИ.

4.1. Оплата послуги здійснюється ПОКУПЦЕМ одним з безлічі доступних способів, на сайті платіжного шлюзу WWW.INTERKASSA.COM

4.2. У більшості випадків, комісія з ПОКУПЦЯ не стягується, однак платіжний шлюз WWW.INTERKASSA.COM, а так само платіжна система мають право стягувати

Стаття 5. Надання ПОСЛУГИ.

5.1. У більшості випадків надання ПОСЛУГИ ПОКУПЦЮ здійснюється після проведення платежу в строк, вказаний при оформленні замовлення.

5.2. У разі, якщо протягом зазначеного часу ПОСЛУГА ПОКУПЦЕВІ не надано, він зобов'язаний повідомити про виникнення проблеми консультанту за адресою info@bestflowers.com.ua і вказати необхідні для перевірки платежу відомості, в цьому випадку ПОСЛУГА буде виконана протягом 48 годин з моменту звернення.

Стаття 6. Права та обов'язки сторін.

6.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:

6.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.1.2. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних консультацій за контактними даними, вказаними на сайті магазину (HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконаннями ЗАМОВЛЕННЯ.

6.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати цей ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.

6.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується:

6.2.1. До моменту укладення ДОГОВОРУ ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати і доставки на сайті магазину (HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/).

6.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (контактні телефони, адреса електронної пошти) і реквізити для доставки повідомлення про успішне платіж.

Стаття 7. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього ДОГОВОРУ в порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ та чинним законодавством України.

7.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо різні очікування ПОКУПЦЯ про наданій послузі не були виправдані.

7.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за надання ПОСЛУГИ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

7.5. ПОКУПЕЦЬ, оформляючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а так само підтверджує, що з умовами цього ДОГОВОРУ ознайомлений і згоден.

7.6. Усі спори та розбіжності, що виникають при виконанні СТОРОНАМИ зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судової захистом своїх інтересів.

Стаття 8. Повернення коштів.

8.1. Всі платежі на сайті HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/ скінченна і не можуть бути повернуті повністю або частково на рахунок ПОКУПЦЯ після виконання замовлення.

Стаття 9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань СТОРОНАМИ за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій і кожна зі СТОРІН приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

Стаття 10. Термін дії договору.

10.1. Цей ДОГОВІР набирає чинності з моменту звернення в Інтернет-магазин HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/ і оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов'язань СТОРОНАМИ.

Стаття 11. Реквізити інтернет магазину. Адреса в мережі Інтернет - HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/

Дзеркало сайту в мережі Інтернет - HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/

Дзеркало сайту в мережі Інтернет - HTTPS://BESTFLOWERS.COM.UA/